Posts Tagged 'fail'

Gobe day seven 1st of february

To be honest, I´m glad/releived that this is the last day of testing. Today, I´ll walk alot (but no massive amounts) so lets see how bad the gobe wiristband is in detecting steps today. Another design flaw of the Gobe

/ No comments

Gobe day seven 1st of february

To be honest, I´m glad/releived that this is the last day of testing. Today, I´ll walk alot (but no massive amounts) so lets see how bad the gobe wiristband is in detecting steps today. Another design flaw of the Gobe

/ No comments

Siri, du förstår mig inte

Är det här ett exempel på manlig och kvinnlig kommunikation? Du vet den där prylen om att män är från Mars och kvinnor från Venus? Jag ville bara ha hjälp av Siri att påminna R om att han hade en

/ No comments

Siri, du förstår mig inte

Är det här ett exempel på manlig och kvinnlig kommunikation? Du vet den där prylen om att män är från Mars och kvinnor från Venus? Jag ville bara ha hjälp av Siri att påminna R om att han hade en

/ No comments