Kategorier
Livet

Ny favoritsite – alltheissues.com

Snubblade över en intressant site nyss, Alltheissues.com Vill man vara sådan kan man hävda att det är Lean/Kaizen/Ständiga förbättringar med en twitter/facebook tvist. Klart kul att felrapportera företeelser och händelser i verkliga livet. Man måste tillåta alltheissues.com tillåtelse att accessa sin facebook profil och jag är hysteriskt allergisk mot det, om jag inte får veta […]