Kategorier
Livet

Går det att straffbeskatta bort folks behov och vanor

En intressant artikel på DN idag är att trängselskatten borde fördubblas. Man lyfter nu en diskussion om att straffbeskatta folks behov att transportera sig. I artikeln sägs bland annat ”Röster höjs även om att införa en trängselskatt på andra håll i Stockholmsområdet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Essinge leden ska avgiftsbeläggas för att minska trängseln. […]