Kategorier
Livet

Är det ok att köra runt med släckta bakljus

Såg en diskussion på Trafikredaktionen P4 Stockholms facebooksida. Om bakljus som är släckta och skall tändas automatiskt. Som alltid så hamnar orden idiot, borde inte köra bli etc tillsammans med något som ”alla andra” borde göra. Mer om det sedan/nedan.

Vad säger lagen, dvs Trafikförordningen?

Det är ganska enkelt, men ack så komplicerat:

71§ Vid färd på väg med bil, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt. I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus. Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus.

På ren Svenska och inte helt bakvänt står det att du får använda annat ljus än halvljus för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Det intressanta är att jag hittar inget i trafikförordningen om att ett fyrhjuligt motorfordon skall ha röd belysning bakåt.

EU lagstiftningen reglerar detta. Vill du grotta ner dig i arbetet med lagen och det slutgiltiga resultatet så har du detta i Daytime Running Lights. I korthet, lagen är ett resultat av länder som Sverige där vi ofta har det väldigt mörkt och andra länder där de har det väldigt ljust för det mesta.

Resultatet blev att om bilen är helbilsgodkänd och levererad efter februari 2011 får du köra med släckta bakljus, när det är ljust ute. Vid förhållanden som snörök, dimma eller andra tillfällen när bakljusen behövs för att andra trafikanter skall kunna se dig skall bakljusen vara tända

Så bli inte irriterad på bilen framför dig som har släckta lampor. Håll istället hastigheten och anpassa farten efter förhållandena så har du gjort vad du kan för att undvika en farlig situation

 

Kommentera