Kategorier
Livet

Dags att sätta upp träning som tvång på arbetsplatsen?

Skall man tro de resultat som Ulrica von Thiele Schwarz nu redovisar så finns det tydliga vinster i att tvinga fram schemalagd träning på arbetstid: http://forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/traningpaarbetstidokarproduktiviteten.5.254ac15513223a7296a800066.html

20110902-100157.jpg

Undersökningen är intressant, men jag hade velat veta mer om hur länge studien håll på, avhoppsfrekvens och lite annat. Jag har mailat henne, så när jag har svar så uppdaterar jag inlägget.

Ulf på Sveriges Radio har intervjuat henne, och där hävdas bra långsiktiga effekter samt att det finns samband mellan typiska kvinnoyrken och att schemalagd träning på arbetstid är ovanligare där än i ”mansyrken” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=1816685

Skall bli intressant att läsa hela rapporten som publiceras i Journal of Occupational and Environmental Medicine

Kommentera