Ten years ago we had Steve Jobs, Johnny Cash and Bob Hope. Today, we have no Jobs, no Cash and no Hope

Borde bara kunna bli bättre imorgon dårå… Det brukar ju vara så att nya stjärnor kliver fram när de gamla falnat

Steve Jobs

20111009-221451.jpg

Johnny Cash

Bob Hope

20111009-221530.jpg

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: