Det är svårt att förstå hur omfattande skogsbränderna är då de flesta inte kan omsätta hektar till hur stort eller litet det är. I enbart Ljusdal brann det 21/7 på 15000 ha. Totalt brinner det idag på ca 25000 ha. 1 ha är 10 000 kvadratmeter. Det motsvarar en ruta om 100×100 meter.

Nördfakta: Hektar (förkortning: ha eller HAR) är den enda icke-SI-enhet som är officiellt accepterad för bruk tillsammans med SI-enheterna. Hektar är i omfattande internationellt bruk för uppmätning av större landområden, och den är legal areaenhet för ägande av mark, planering och förvaltning.

Det säger fortfarande väldigt lite för väldigt många. Därför får du här en visualisering av hur stort 15 000 ha är, projicerat på olika delar av landet.

Så här ser det ut över centrala nollåttaland

Bild från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155343409402234&set=a.10150226216452234.317246.720427233&type=3
Bild från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155343409402234&set=a.10150226216452234.317246.720427233&type=3

Samma härd över Göteborg

Bild från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155343409402234&set=a.10150226216452234.317246.720427233&type=3
Bild från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155343409402234&set=a.10150226216452234.317246.720427233&type=3

Brandhärden över Malmö

Betydligt med intressant för mig är brandhärden projicerad över Haninge

Samma härd över Nynäshamn

Intressant och framför allt skrämmande att se hur stort det är, när det gäller skog och mark som jag själv känner till.

Vill du göra en karta över just ditt område så ställer du in google maps på din ort samt zoomar så att du får 2 km per skalenhet. Ta en skärmdump och rita motsvarande fyrkant på kartan.

Jag skulle vilja veta ungefärliga befolkningsantalet i ramen. Det vill säga hur många bor i det inritade området. Kan du hjälpa till med det?

Disclaimer: Detta är en extremt “mellan tummen och pekfingret” uppskattad yta så det stämmer säkert inte. Syfte var inte att vara millimeterexakt, utan att ge en uppskattning om hur stort området faktiskt är.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: