För några år sedan användes knappt fake news som argument, fras aller fenomen.

BBC har kartlagt frasen och innan 2016 var det knappt någon som ens visste vad det var.

Det började med att i en pytteliten stad, Veles, i Makedonien* så kom det en stadig ström av väldigt märkliga nyheter. Det var ett kluster av nyhetssiter som publicerade konstiga, roliga och märkliga nyheter. Tänk Ding ding ding värld eller liknande så är du helt rätt ute.

Innan valet i Usa där Trump så småningom vann så vormligen exploderade nyhetsflödet från staden och inte mindre än 140 nyhetssiter identifierades som drevs från samma område. Kanske en slump, kanske inte.

Ju närmare Trumpvalet desto mer siter ploppade det upp och desto mer nyheter spred de.

Enter Fake News

Nyheter som  “Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President” och “FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide“.

Under presidentvalet så började Trump svinga runt uttrycket Fake News om sådant han inte tyckte om**. Och det var där Fake News på något sätt fastnade. Främst bland Trumpanhängare som använde det för att tysta de som kom med Trumpnegativa argument, men även från Trump själv. Trump gick till och med så långt att han instiftade priset Fake News Award för att sänka journalister som han ansåg gjorde ett dåligt jobb. Det eskalerade ytterligare till att Trump under sin första presskonferens vägrade att svara på frågor från nyhetsbyråer han ansåg “dåliga” och faktiskt anklagade en reporter för att vara Fake news. Lite som den sköna repliken när någon frågar, är du arg? Du kan vara arg!. Fast i det här fallet så var det en BBC reporter som ställde frågor om Trump och Fake news och Trump svarar Du är Fake News!

Fun fact i sammanhanget är att det faktiskt var Hillary Clinton som använde frasen Fake News först. Som respons till att hon var med i en hemlig kult som höll sexslavar i källaren under en pizzeria. Skillnaden där är att de två reknisiten för att uppnå Fake News faktiskt var uppfyllda.

Jag tycker att det är viktigt att lära av vår historia för att förstå vår samtid. I det här fallet är modern internet historia det där rör en fras som uppkom som fras och som företeelse i samband med USA valet och det är knappt två år sedan. Dels för att vi har val i år i Sverige. Dels för att Fake News kastas runt som en offerfilt, som en anklagelse och som ett icke faktabaserat argument för att bemöta något personen inte tycker om. Det använd oftare än rasist, PK och alla andra beskyllningsord du kan komma på. Låt oss dissikera Fake News för att se vad det är.

Jag (ta inte mitt ord för det, men det här är vad jag anser) tycker att Fake News består av tre delar. Påverkande. Medvetet Falskt. Presenteras som en nyhet.

Mitt påstående här ovan är inte Fake News, även om jag vet att vissa tycker det :). Är det påverkande? Det är ett försök till en definition så att vi kan påstå att det är ett rekvisit. Men det påverkar knappast din uppfattning om någon specifik fråga. Är det medvetet falskt? Knappast. Jag är tydlig med att jag anser det. Jag är en tydlig avsändare och det kopplas till mitt jag. Presenteras det som en nyhet? Nej, det gör det inte. Eftersom rekvisiten*** inte är uppfyllda så är det inte Fake News. Om du tycker att detta är fake news så jämför gärna med ett av de bekräftat medvetet falska, publicerade i syfte att påverka och presenterade som en nyhet från de falska nyhetsbyråerna i Makedonien:

Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President

Rekvisit 1: Det presenteras som en nyhet.
Rekvisit 2: Det var inte sant, och det skrevs medvetet falskt då det inte fanns något som ens antydde detta
Rekvisit 3: Det skrev, publicerades och spreds i syfte att påverka

Glasklart fall av Fake News!

Varför är det här då viktigt? Jo, då fake news termen slängs på allt som inte passar vissa personers uppfattning om verklighet, vetenskapligt bevisade fakta etc så tycker jag det är viktigt att titta på skillnader mellan olika termer

Misstag
Vissa saker sker faktiskt av misstag. Någon publicerar något för fort till exempel. Någon säger 4000 miljarder istället för vad det nu var riksdagsledamoten tänkte säga. Men det når inte rekvisiten till Fake News. Därför är det inte Fake News.

Felaktighet
Saker kan verka rätt vid publicering, men vid närmare kontroll visar det sig vara fel. Det gör det inte heller till Fake News efter som det inte är det. Dåligt journalistiskt arbete? Kanske. Ett misstag (se ovan)? Kanske.

Övertygelse
Nu börjar det brännas mot fake news, men fortfarande så är det inte det. Ta Kostdoktorn till exempel. Samlar in anekdoter**** från hela världen om exempel på enskilda individer som gått ned i vikt med LCHF och översätter dessa till Svenska. Det är en övertygelse om att något är på ett visst sätt och därför så är det på ett visst sätt. Men det är inte medvetet falskt så därför är det inte Fake News. Däremot är det bevisat att den diet du kan hålla är den diet som fungerar. Vilket gör anekdoter om LCHFs förträfflighet ett bra bevis på att LCHF fungerade för den personen.

Slump, påverkad slump och felaktiga slutsatser
Slumpen är så randomiserad att du kan inte hitta på slump. Det har visats i många studier att en erfaren matematiker kan avslöja påhittad slump. Påverkad slump är att om du är övertygad om att tecken 1 visar att du är person X så kommer du dels leta efter tecken 1 vilket gör att du hittar det oftare men också att du sätter attributet 1 till person X och på så sätt drar felaktiga slutsatser. Det gör det inte heller till Fake News.

Ändrade värderingar/förutsättningar
Vissa företeelser (ta till exempel tiggare) var från början individer som tog initiativ till att hitta en ny marknad att tigga på. De flesta lät pengarna gå till sin familj för ett bättre liv. Kriminella nosade snabbt upp det och gjorde det till organiserad brottslighet med utpressning, våld och kidnappning som mysiga inslag för de drabbade. De som från början hävdade att det inte var kriminellt och förutsättningarna sedan ändrats till något annat hade faktiskt inte fel från första början bara för att det har gått åratal och förutsättningarna förändrats.

Rena konstigheter
2015 slog WHO i varningsklockorna om att “rött kött och charkprodukter ökade risken för tjocktarmscancer” Så här skriver Dagens Medicin:

Än så länge vet inte forskarna exakt vad som är den ohälsosamma beståndsdelen i rött kött och charkprodukter. Men sammantaget ger de en ökad risk för ändtarms- och tjocktarmscancer

Från 1997 till 2017 så har vi Svenskar fyrdubblat vårt intag av rött kött och charkprodukter (baserat på livsmedelsverkets statistik). Det är ju lätt att tänka sig att diagnostikmetoder, behandlingar och sjukvården i allmänt gått framåt under denna period så att titta på avlidna eller sjuka i cancerformen blir fel. Låt oss istället titta på statistiken av diagnosticerade cancerfall av tjocktarmscancer 1997 till 2017, dvs under den tiden som köttkonsumtionen fyrdubblades.

1997: 27 fall av tjocktarmscancer
2017: 20 fall av tjocktarmscancer

Shit don’t add up Bro!

Att en fyrdubbling av köttkonsumtionen leder till en minskning av tjocktarmscancer är intressant. Det visar att vi inte förstår mekanismerna och att vi inte för står sambanden, dvs att mer forskning krävs. Det betyder inte att WHOs “köttlarm” var Fake News. Detta då det inte var medvetet falskt. Vi vet inte ens om det är slump, felaktigt eller rätt. Det vi vet är att de data WHO har visar på en riskökning.

Så den korta slutsatsen är att Fake News är ett medvetet falskt påstående som publiceras i syfte att påverka och som presenteras som en nyhet.

Kan vi sluta kasta termen Fake News på allt som inte passar vår verklighetsuppfattning nu?

 

* = Eller Former Yugoslavic Republic of Macedonia som landet hette då eftersom Grekerna anser sig ha äganderätt till Macedonia (gammal grekisk historia)

** = Alltså inte sådant som faktiskt var medvetet falskt i syfte att påverka och presenterades som en nyhet, de två rekvisit som faktiskt bestämmer att något är Fake News

*** = Nedan kommer från Wikipedias definition

Rekvisit är en term som används inom juridiken. Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag skall vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor är uppfyllda. Dessa villkor kallas rekvisit.[1] Rekvisit förekommer inom lagar på alla juridiska områden såsom statsrättprocessrättstraffrätt och civilrätt.

Rekvisiten kan vara kumulativa eller alternativa. Med det första menas att alla rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen ska bli tillämplig. När det gäller alternativa rekvisit räcker det med att något av rekvisiten är uppfyllt för att lagen skall vara tillämplig, något som markeras med ordet “eller”.

**** En anekdot är inte ett bevis på att någonting fungerar. Det är en berättelse från ett vittne där vittnet är partiskt och får utrymme att okritiskt uttala sig om det som vittnet anser är en positiv företeelse som förändrat vittnets positivt.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: