Kategorier
Livet

Grattis – du har Dunning-Krugers

De där [BLANK1] har ingen koll på riktiga livet. Vem tycker att jag skall [BLANK2]. Ersätt Blank1 och Blank2 med valfritt ämne som invandring, miljö, vaccin, polisen.
De där [BLANK1] har ingen koll på riktiga livet. Vem tycker att jag skall [BLANK2]. Ersätt Blank1 och Blank2 med valfritt ämne som invandring, miljö, vaccin, polisen.
Åkomman Dunning-Kruger är enkel. Ju mindre du vet om ett ämne, desto mer tvärsäker är du om ämnet. Desto större viktighet och kompetens tillskriver du dig själv i ämnet.

Lite knöligare uttryckt är det att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.

Den första, höga punkten kallas populärt för Mount Stupid. Lägstapunkten i kurvan kallas Valley of Dispair.

David Dunning och Justin Kruger (Cornell University) sammanfattar:

Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.

Rapporten heter Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own
Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments

av Justin Kruger and David Dunning

Så du kan komma att bli diagnosticerad med Dunning-Kruger framöver.

Kommentera