Kategorier
Livet

Hur stor är risken med fästingspridna sjukdomar som TBE och borrelia egentligen

EDIT: Den här texten är gammal och behöver uppdateras. Främst för att fästingarna ökat enormt i mängd men även för att det kommit bättre kunskap på området.

Vad är fästingspridna sjukdomar som TBE och borrelia egentligen, och hur stor är risken att drabbas. Hur många insjuknar varje år?

Efter att ha bombarderats med fästingvaccin reklam, skräckpropaganda och vampyrmyter under många år så bestämde jag mig för att gå till botten med detta.

Fästingburna sjukdomar

De flesta har hört talas om hur farligt TBE och borrelia.

Lite fakta först:

Vad är TBE

TBE innebär att man får en hjärninflammation, encefalit, orsakad av fästingar. Smittan kommer av ett virus som finns i fästingarnas saliv som sprutas in i blodet när fästingen biter.

Det är cirka en procent av fästingarna som bär på TBE, men även om man blir biten av en sådan är det inte säkert att man blir sjuk.

 

De allra flesta som får TBE märker det inte ens. De får bara influensaliknande symptom. Runt en fjärdedel drabbas av hjärninflammation.

I Sverige får cirka 200 personer diagnosen TBE varje år. Enstaka dödsfall i TBE förekommer. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än hos vuxna.

Om det då är 2000 personer som blir bitna av fästingar så är det då 20 fästingar som bär på TBE viruset. En fjärdedel av dessa åker på hjärninflammation, eller 5 personer. Var tredje av dessa 5 får långvariga och ofta bestående skador, med andra ord en av dem.

Och bara för att man får hjärninflammation så innebär det inte att man blir en zombie vilket skräckpropagandan från läkemedelstillverkarna vill få oss att tro.

Ingen bot utan risk

De flesta är rent religiösa i sin övertro att man skall vaccinera sig. Börja med att läsa bipacksedeln till vaccinet så ser du själv följande
– Som för alla vacciner finns det en liten risk att FSME-IMMUN Vuxen inte ger ett fullgott skydd hos den vaccinerade.

Följande frekvenser används för att utvärdera biverkningar
* Mycket vanliga: Förekommer hos mer än 1 på 10 personer
* Vanliga: Förekommer hos 1 till 10 personer på 100
* Mindre vanliga: Förekommer hos 1 till 10 personer på 1000
* Sällsynta: Förekommer hos 1 till 10 personer på 10 000 (enligt räkneexemplet ovan hamnar TBE i detta omfång)
* Mycket sällsynta: Förekommer hos färre än 1 på 10 000 personer
* Inga kända: Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Som med alla vacciner kan allvarliga allergiska reaktioner inträffa. De är mycket sällsynta, men lämplig medicinsk behandling och övervakning måste alltid finnas tillgänglig. Symptom på en allvarlig allergisk reaktion inkluderar:
svullnad av läppar, mun och hals (vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas)
utslag och svullnad av händer, fötter och vrister
medvetslöshet p.g.a. blodtrycksfall

Dessa symptom uppstår vanligtvis kort efter att injektionen givits, då du fortfarande är kvar på mottagningen. Om dessa symptom uppstår efter att du lämnat mottagningen där injektionen gavs ska läkare uppsökas OMEDELBART.

Följande biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga biverkningar
Smärta, rodnad och/eller ömhet vid injektionsstället

Vanliga biverkningar
Illamående
Trötthet, sjukdomskänsla.
Huvudvärk
Muskel- och ledvärk

Mindre vanliga biverkningar
Kräkningar
Förstorade lymfkörtlar
Feber
Yrsel som kännetecknas av en snurrande känsla.

Sällsynta biverkningar
Allergiska reaktioner
Sömninghet
Diarré
Magsmärtor

Följande biverkningar har också rapporterats, som inträffat med okänd frekvens:
Försämring av autoimmuna sjukdomar
Tecken på hjärnhinneinflammation, såsom stelhet i nacken
Yrselkänsla
Inflammerade nerver av olika grad
Kramper
Hjärninflammation (encefalit)
Dimsyn eller ökad känslighet för ljus, ögonsmärta
Snabb hjärtrytm
Hudreaktioner (utslag och/eller klåda)
Nacksmärta
Frossbrytningar, influensaliknande sjukdom, svaghet, ödem, ostadig gång

Vad är borrelia

Borrelia är en infektion som sprids av fästingar. Första tecknet på infektionen är en rodnad på huden som kan bli ringformad.

Risken för att fästingen ska överföra borrelia ökar ju längre tid den får sitta kvar. Därför bör du ta bort fästingen så snart du upptäcker den.

Tar du bort fästingen inom 2 timmar efter det att du fått den så har du i princip minimerat risken för borrelia.
Mellan 10 och 35 procent av fästingarna bär på Borreliabakterien, och variationen är stor över landet.

Men av alla som bitits av Borreliainfekterade fästingar har bara ett fåtal drabbats av den svåraste sjukdomsformen, neuroborrelios

Ett intressant forskningsprojekt är påbörjat (tyvärr kan jag inte hitta någon information om hur det gått) http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/mediaservice/pressmeddelanden/pressmeddelanden2009/pressmeddelanden2009/10000fastingbitnaskageforskarnasvarenomtbeochborrelia.5.648a838812070245bf6800037573.html
10 000 fästingbitna skall alltså ge svar på borrelia och TBE – vilka svar det nu är man söker. Det hade varit intressant att hitat information om hur undersökningen är finansierad, men det lyckas jag inte med.

Kontakta vårdcentralen om du efter att ha blivit biten av en fästing och får en växande, cirkelformad rodnad efter en till fyra veckor. Gör det även om du får feber, nackstelhet och huvudvärk (hur många har inte typiska stresssymptom som huvudvärk och nackstelhet idag?)

En bra studie om borrelia genomförs på Linköpings universitet: http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.337326?l=sv

Källor:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tbe-okar-kraftigt

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fastingar/

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/TBE/

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/borrelia/

http://www.borreliainformation.se/fastingen.html (oklart vem som står bakom sidan – ta allt med en nypa salt)

http://www.familjeliv.se/Forum-24-95/m65160871.html

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040206000026&DocTypeID=7

http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/mediaservice/pressmeddelanden/pressmeddelanden2009/pressmeddelanden2009/10000fastingbitnaskageforskarnasvarenomtbeochborrelia.5.648a838812070245bf6800037573.html

http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.337326?l=sv

 

1 svar på ”Hur stor är risken med fästingspridna sjukdomar som TBE och borrelia egentligen”

Stämmer statistiken verkligen? Bara 200 varje år får tbe-diagnosen som jag antar är samma sak som hjärnhinneinflammation. Då blir det 800 som får tbe totalt utan att veta om det. Om då 1% av alla fästingar har tbe blir det bara 80000 personer som får fästingbett. Är det bara några få av oss som blir bitna eller känns siffran inte för liten? Så många av oss är väl inte vaccinerade.

Kanske skulle o,1% kännas mer rimligt. Eller rent av 0,01%. Jag får då en 10-20 bett om året.

Räknar vi sen baklänges från den andra siffran. En av tre får beståwnde

Lämna ett svar till Stefan Lundström Avbryt svar