KIKU NO HANA – lätt att förstå, svårt att spela

Kiku no hana är ett dryckesspel som är lått att förstå, enkelt att spela men som ändå är ganska roligt. Däremot så krävs det att man kan dricka en del, för har man otur får man dricka en hel del på kort tid.

Kiku no hana är ett japanskt dryckesspel med gamla anor, där man ursprungligen spelade med sake koppar och en krysantemum blomma.

Detta behövs för att spela Kiku No Hana

  • Lika många ogenomskinliga koppar/bägare som deltagare i dryckesspelet
  • En Kiku, dvs det var en krysantemumblomma från första början, men det kan vara vad som helst som ryms under kopparna som används i spelet. Du kan ta ett mynt, en papperstuss eller liknande.
  • En bricka att ställa upp kopparna på
  • Något att dricka

Spelet går ut på att kiku är gömd under kopparna, och deltagarna turas om att vända en kopp var tills dess kikun hittats.

Den som hittar kikun får dricka så många gånger som antalet koppar som behövdes vändas på för att hitta kikun. När någon har hittat kikun (och druckit) blir denna spelledare och inleder dryckesspelet.

Så spelar man dryckesspelet Kiku no hana

  1. Välj ut en person som skall inleda spelet, dvs spelledaren.
  2. Spelledaren lägger kiku under en av kopparna, och vänder upp och ned på resterande koppar. Detta måste göras så att de andra inte ser var kikun ligger.
  3. Personen till höger om spelledaren börjar att vända en valfri kopp. Man får däremot inte vända på koppen innan man sagt ramsan ”Kiku no hana, kiku no hana, akete tanoshii, kiku no hana”.
    Detta är japanska och betyder ungefär: ”Krysantemumblomma, krysantemumblomma, det skall bli kul att se vad som döljer sig under krysantemumblomman”.

Regel för koppvändandet i Kiku no hana

Man får inte vända på koppen förens man säger kiku no hana sista gången. Förutom att detta väcker uppmärksamhet så är det ett bra sätt att se till att folk inte tvekar eller att spelet tar för lång tid.

Ramsan brukar höras högre och sägas snabbare ju mer alkohol som konsumerats, vilket gör att takten på spelet ökar och att fler blir intresserade.

4. Om man inte hittade kikun så ställer man koppen åt rätt håll och skickar brickan vidare till personen på ens högra sida.
5. Den som hittar kikun får dricka så många shots som antalet koppar det krävdes för att hitta kikun.
6. Om ingen hittar kikun kommer brickan tillbaka till spelledaren, och spelledaren blir ju den som hittar kikun. Då är det iki iki iki time delux för spelledaren, den den personen får dricka massor (dvs så många koppar som det finns deltagare)
7. Den som hittade kikun blir spelledare för nästa omgång, och man börjar då om.

Variationer på Kiku no hana

Det finns variationer på dryckesspelet där man låter den som hittade kikun stå över nästa omgång, vilket kan vara ett bra sätt att undvika att vissa dricker för mycket.

Tyckte du att det var ett bra dryckesspel?

[ratings]

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: