Kategorier
Livet

Korrelation och kausualitet

Glass orsakar drunkningar! Varje sommar så går glassförsäljningen upp. Varje sommar så drunknar det människor. Alltså orsaker glass drunkningar. Förbjud glass så upphör drunkningarna!

Eller inte. Bara för att något hänger ihop (korrelation) så betyder inte det att det är orsaken (kausalitet)

Om det finns ett samband mellan två eller fler faktorer säger man att de korrelerar. Det finns t.ex. en korrelation mellan längd och ålder (fram till att personen slutar växa eller dör): ju äldre, desto längre.

Kausalitet är ett orsakssamband mellan två korrelerade faktorer där den ena direkt påverkar den andra

På vintern går både antalet villabränder och bilolyckor upp – de är korrelerade. Däremot kan man inte säga att villabränder får bilar att krocka. Anledningen är att vintern är en gemensam faktor som orsakar både halare väglag och att fler ljus tänds, vilket leder till fler eldsvådor. Det finns en korrelation mellan villabränder och bilolyckor, men ingen kausalitet.

Hur var det nu med glassens dödlighet? Det är faktiskt betydligt värre eftersom glass orsakar fetma, får folk att drunkna och startar skogsbränder

Den som lider av Dunning Crugers har ofta svårt att se skillnaden på korrelation och kausualitet

Kommentera