Kategorier
Livet

Mer tid men mindre aktivitet – Svenskarna och internet 2015

Så kan man sammanfatta Svenskarnas internetanvändande 2015.

Internetstiftelsen släpper varje år extremt intressanta data om Svenskarnas internetanvändande. Årets rapport har du här

Snabba nedslag som jag tycker är intressanta är:

77 procent av befolkningen har en smartmobil och 76 procent använder internet i mobilen, 62 procent gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 års ålder använder internet i mobilen dagligen.

internet i mobilen

användning av internet i hemmet

 

En intressant sak är att vi är mindre aktiva, men spenderar mer tid, på sociala nätverk…

Huvuddelen av de som någon gång gör ett besök i sociala nätverk är inte särskilt aktiva. Mer än hälften (57%) av de som besöker Facebook uppdaterar sig någon gång i månaden eller mer sällan.

De flesta, tre av fyra (70%), är inte heller särskilt aktiva att dela och länka vidare intressanta saker som de sett. Majoriteten gör det högst någon gång i månaden eller mer sällan.

Ironiskt nog så spenderar vi allt mer tid på sociala nätverk, trots att vi är mer inaktiva. De som använder sociala nätverk gör det i genomsnitt 6,4 timmar i veckan, nästan 1 timme om dagen. Det är 1 timme mer i genomsnitt per vecka jämfört med 2014.

Procentuellt har tiden på sociala nätverk ökar med 33 procent på två år.

Det finns mycket annat intressant att läsa i rapporten. Bland annat om småbarn:

2015 är det två av tre 2-åringar (67%) som börjat använda internet åtminstone någon gångoch en tredjedel (32%) som gör det varje dag.

Förra året var det 57 procent av 2-åringarna som hade börjat använda internet.

Fildelningen fortsätter minska, och fildelare betalar i större utsträckning för strömmande musik och film än andra. Skillnaden är signifikant!

betala för musik och film

Så slutsatsen för 2015 blir att vi konsumerar allt mer innehåll i våra telefoner, men att vi blir allt mer passificerade på att skapa eget innehåll och att du som fildelar i större utsträckning betalar för strömmande media.

 

Kommentera