Kategorier
Livet

Nu är det dags för en av minionerna att ta körkort

Körkortstillstånd, handledartillstånd och handledarutbildning. Alla de officiella ”måstena” duggar tätt nu. Här är lite tips från verkligheten som gör dig till en bättre bilförare.

Körfältsbyte

Glöm inte blicken, pilen, filen vid körfältsbyte. Och kolla alltid döda vinkeln!

Hej vad det går…

Uppsikt vid omkörning

Det är inte överallt det går att genomföra en omkörning, så du behöver ha uppsikt:

Var alltid beredd att avbryta omkörningen vid eventuella hinder

Håll avstånd vid omkörningar

Genomför omkörningen kontrollerat och håll rätt avstånd till bilen du kör om.

Avbryt omkörning vid möte

När du väl kör om så gör du det kontrollerat och bestämt. Var beredd att avbryta omkörningen om du får möte. Om du behöver avbryta omkörningen så kan du återuppta den när hindret passerat

Återuppta omkörningen efter det att hindret är passerat

Håll rätt avstånd

Rusningstrafik och köer är utmanande. Med rätt avstånd till bilen framför så slipper du onödiga inbromsningar

Undvik onödiga inbromsningar

Körfältsbyten

Det är tillåtet att genomföra flera körfältsbyten på varandra. Ha uppsikt och signalera i tid så att dina medtrafikanter ser dig:

Gångtrafikanter har prioritet

Gångtrafikanter är oskyddade och har alltid prioritet:

Kommentera