Kategorier
Livet

Nyår utan raketer – nu kan du agera

I år är ett speciellt nyår. Det är nämligen förbjudet numer att avfyra raketer med styrpinne.

Polisen skriver såhär

I år firar Sverige nyår – utan raketer. Sedan den 1 juni är raketer med styrpinne inte längre tillåtna att använda utan tillstånd och utbildning. Den som bryter mot detta kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre år.

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/december/fyrverkerier-nyar/

Att den som bryter mot detta kan dömas till fängelse i upp till tre år är intressant. Mycket, mycket intressant.

När fängelse finns på straffskalan så får du som privatperson använda dig av något som heter envarsgripande.

Lawline beskriver det såhär:

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.”

https://lawline.se/answers/envarsgripande-regler-och-forklaringar

Envarsgripande kan tyckas vara lite läskigt och svårt. Det är det inte.

Det första kravet är att personen ha begått ett brott enligt svensk lagstiftning och betraktas som en gärningsman.

Vidare vad gäller envarsgripande enligt 24 kap. 7 § RB uppställs ett andra krav, nämligen ett krav på att det brott som begås måste ha fängelse i sin straffskala. Viktigt att notera att det endast krävs att fängelse kan följa på brottet – vad påföljden i slutändan kan tänkas bli är inte intressant.

Det tredje kravet för att reglerna om envarsgripande ska äga tillämpning innebär att gärningsmannen måste påträffas på bar gärning eller på flyende fot.

Det betyder på lättfattad svenska att den som nu skjuter raketer med styrpinne (utan utbildning och tillstånd) bryter mot lagen. Eftersom påföljden för detta kan bli fängelse får du gripa och hålla kvar personen på platsen. Tillkalla polis skyndsamt!

De som inte är straffmyndiga då?

De småungar som springer omkring och skjuter raketer får du faktiskt inte gripa enligt envarsgripande reglerna ovan.

Vad gäller just uttrycket brott i 24 kap. 7 § RB så har Högsta domstolen i sitt avgörande i NJA 1978 s. 67 framhållit att regeln om envarsgripande i 24 kap. 7 § RB inte kan anses omfatta en gärning begången av en person som är under 15 år. Den som är under 15 år och begår en annars brottslig handling får därför inte gripas med stöd av den aktuella regeln.

Däremot finns det andra lagrum som ger dig samma möjlighet även om förövaren är under 15 år

Det finns däremot en möjlighet till envarsgripande enligt en annan lagregel, nämligen 35 § lagen om unga lagöverträdare som har följande lydelse:

Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Så du får inte göra ett envarsgripande på någon som inte är straffmyndig men är personen som brutit mot lagen inte straffmyndig så får du gripa barnet och tillkalla polis.

Hur vet jag om de har utbildning och tillstånd

Här får var och en tänka lite själv. En person med utbildning och tillstånd kommer inte skjuta raketer annat än just kring tolvslaget på nyårsafton. Eller annat datum då de fått tillstånd.

Kommentera