Kategorier
DiscGolf Livet

Strakbira invitational

Varje år så bjuds det in till discgolftävlingen Strakbira Invitational.

Strakbira har arrangerats sedan 2012 och några gånger har det blivit en upplaga på försommaren och en på slutet av sommaren. Årets (2017 års) upplaga gick i juli och kan komma att gå i augusti/september igen.

 

Strakbira är en lättsam tävling med syfte på att ha kul och spela discgolf. Den som inte har några discar kan komma med ändå för tävlingsledningen har lånediscar. Varje försvunnen disc ersätts med 100 kr.

Strakbira OG Specialpriser delas ut efter väl spelat (nåja) hål
Strakbira OG Specialpriser delas ut efter väl spelat (nåja) hål

Alla kan vara med (måste vara 18 år) och det spelar ingen roll om du aldrig spelat eller tävlar regelbundet.

Regler

Reglerna är väldigt enkla. Just för att syftet är att vi skall ha kul och inte hålla på och läsa regelboken.

 1. Stå aldrig framför den som kastar
 2. Den som är längst från hålet kastar först
 3. Vi kastar där discen landade
  Här finns det utrymme för tolkningar. Ju bättre spelaren är, desto större krav på fotplacering ställs. En nybörjare tar bara ut discen och kastar där det går.
 4. Hålet är avslutat när alla kastat in sin disc i korgen
 5. Den som hade bäst resultat på förra hålet kastar ut först på nästa hål
 6. Tävlingen är slut när alla hål är spelade.

William visar vikten av att stå rätt. Och vikten av att hålla discen på fairway vilket han nästan lyckas med…

Tävlingsstart

Vi samlas gemensamt vid utkastet. Under samlingen skall alla tävlingsdeltagare märka upp öl #1, öl #2, öl #3, öl #4, öl #5 med spritpenna. Reserver, föråkare och insatstrupper får självklart märkas upp samtidigt. Tävlingsledningen tillhandahåller spritpenna enkom för detta ändamål.

När alla druckit upp ölen är det dags för utkast. Tävlingsledningen kastar en ”mini” (markeringsdisc) och därifrån kastar alla mot ett av tävlingsledningen bestämt mål. Baserat på närhet till målet kastar vi sedan ut på örsta hålet. Längst ifrån målet kastar ut först. Därefter gäller regel 2.

Ibland hittar vi Björn i skogen
Ibland hittar vi Björn i skogen

Dryckesregler

Under strakbira gäller speciella dryckesregler. Innan utkast på hål 4 skall öl #2 vara uppdrucken. Innan utkast på hål 8 skall öl #3 vara uppdrucken. Innan utkast på hål 12 skall öl#4 vara uppdrucken. Innan utkast på hål 16 skall öl#5 vara uppdrucken. Efter hål 16 kan tävlingsledningen mutas till nya dryckesregler.

Den som vinner varje hål får ett specialpris.

Specialpris

Alla spelare har rätt att dela ut specialpris i kategorierna som följer. Specialpriset tillhandahålls av deltagarna och/eller tävlingsledningen. Spelare i ”jag kör” klassen har rätt att donera sina priser till andra spelare.

 • Bästa kast
  Baseras på spelarens förmåga och gruppens förväntningar på spelaren.
 • Sämsta kast
  Baseras på spelarens förmåga och gruppens förväntningar på spelaren.
 • Stolpträff
  Träffas metallpinnen till korgen, ribban, korgkanten eller kedjorna från ett avstånd 50 m eller mer har spelaren vunnit ett specialpris
 • O.B.
  Alla OB gäller. Den som kastar OB på ett hål får ett specialpris (förutom regelplikten på ett kast per ob). Specialpriset ges bara en gång per hål, oavsett antalet OB på det hålet.
 • Hålvinnare
  Den som hade lägst antal kast på hålet
 • Hemliga tävlingen
  Bestäms av tävlingsledningen.
 • Vinsten
  Den som vinner strakbiraupplagan får ett specialpris

Thomas intar årets vinst – Underberg

Specialpriset måste intas direkt på plats och ingen annan spelare i gruppen får spela vidare innan specialpriset är slut.

Latitude 64 sponsrar inte tävlingen
Latitude 64 sponsrar inte tävlingen

Minigames

Tävlingsledningen kan utropa ett minigame med en discgolfrelaterad uppgift. Vinnaren vinner ett specialpris

Spelformer

Tävlingsledningen bestämmer spelform. Om inget annat sägs är det vanligt spel som gäller men matchspel eller parspel kan förekomma.

Handicap

Handicap tillämpas vid normalt spel samt matchspel. Tävlingsledningen bestämmer handicap (så att det blir lätträknat).

Klasser

Det finns tre klasser på strakbira som du får ta med några säckar salt:

Det blir alltid bättre framåt natten

Du dricker 33:or starköl eller stora folköl. Detta går självklart att ersätta med annat. Du slipper bästa kastet och vinstshotten, men sämsta kastet shotten är obligatorisk.

Rakt ner i diket

Detta är den vanliga klassen, som flest inte kommer ihåg att de ställde upp i. Om du dricker 33or eller 50 cl spelar ingen roll. Alla shottar är obligatoriska

Jag kör

Drick vad du vill som är alkoholfritt, vi andra är bara tacksamma för skjuts hem/till kommunikationer

Thomas visar här ett typexempel på ett bra kast, men tyvärr helt misslyckat. Thomas skall göra ett kast till höger, dvs hyzer kast. Discen bestämmer sig av någon märklig anledning att gå åt vänster istället dvs ett anhyzer kast.

Diskvalificering

Det finns två saker som kan leda till diskvalificering.

Nedskräpning, förstörelse och idiotbeteende leder till omedelbar diskvalificering och personen blir utkastad ur tävlingen.

Surande. Surmuppar har inte på strakbira att göra och blir således hemskickade direkt.

Kommentera