Kategorier
Livet

TV skatt, licensavgift eller bara betaltvång

Ja du vet ju vad som hänt. Den moderna tekniken har kommit så långt att man nu inte behöver en speciell ”mottagare” för att ta emot en radiovåg som förmedlar rörliga bilder, Dvs television. En TV mottagare är därför (enligt Radiotjänst) allt som kan visa det som SVT sänder ut. Logiken är då att eftersom SVT sänder ut sina program på internet, så skall alla Svenskar som har något anslutet till internet betala TV avgift.

Alla håller ju inte med om detta. Gunnar Karlsson som är professor på KTH skriver om det: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd Argumentet är ” Lagen definierar tydligt vad som är en avgiftsbelagd mottagare: 2 § En tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).” samt ” Internet stöder inte utsändning: Data sänds enbart på begäran och når endast den mottagare som begärt det, ingen annan.”

Utöver det så var Eva Hamilton, kolla hennes namn i listan nedanför, väldigt tydlig tidigare. Radiotjänst skulle inte jaga datorer för att få fram licenspengar.

Radiotjänst Styrelsemedlemmar:

· Eva Hamilton, vd Sveriges Television AB, ordförande

· Cilla Benkö, vd Sveriges Radio AB, ordinarie ledamot

· Erik Fichtelius, vd Sveriges Utbildningsradio AB, ordinarie ledamot

· Anders Appelqvist, vd Sveriges Radio & Hemelektronikleverantörer, ordinarie ledamot

· Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör Regeringskansliet, ordinarie ledamot

· Stefan Hämäläinen, f.d. vd Radiotjänst i Kiruna AB (ordinarie ledamot t.o.m. 31 januari 2013)

· Maria Mård, handläggare Radiotjänst, ordinarie ledamot, arbetstagarrepresentant

· Tom Pettersson, handläggare Radiotjänst, ordinarie ledamot, arbetstagarrepresentant

· Nils Patomella, vaktmästare Radiotjänst, ordinarie ledamot tom 21 februari 2013), arbetstagarrepresentant

· Carl-Gustav Johansson, vd Radiotjänst i Kiruna AB, styrelsens sekreterare

· Anders Utterström, ekonomidirektör Sveriges Television AB, suppleant

· Jyrki Elo, administrativ och teknisk chef Sveriges Radio, suppleant

· Anders Lundbeck, ekonomichef UR, suppleant

· Roland Rudja, handläggare Radiotjänst, suppleant, arbetstagarrepresentant

· Carina Dantoft Männikkö, handläggare Radiotjänst, suppleant, arbetstagarrepresentant

SVT äger 61% i Radiotjänst. SR 34% och UR 5%

Man kan väl välvilligt säga att hon ändrat sig: ” Dator- och surfplatteägare skulle inte jagas av Radiotjänst när SVT började direktsända tv-programmen på webben, lovade Eva Hamilton.

Så blev inte fallet – enligt SVT är licensjakten i full gång.

– Jag hade hoppats att Radiotjänst skulle kunna hålla lägre profil, säger Hamilton till SVT.”

Tycker det är intressant med en VD och styrelseordförande som ”hade hoppats att de skulle hålla lägre profil”, speciellt som samma person lovat att man inte skulle jaga…

Enligt TT så sade Hamilton såhär:” När SVT tidigare i år började sända sina kanaler på nätet blev surfplattor och datorer med internetuppkoppling belagda med tv-avgift. Då sade SVT:s vd Eva Hamilton till TT att Radiotjänst inte skulle börja kartlägga surfplatte- och datorinnehavare.

– Nej, nej, och de kommer inte att göra det heller. De kommer att hålla en låg profil när det gäller mobiler och datorer i väntan på att få en slutgiltig bestämmelse om hur avgiften ska konstrueras, sade Hamilton.”

Många Svenskar blir upprörda över detta. Ungefär 6000 personer har anmält innehav efter det att Radiotjänst hållit svansen hög i medierna och informerat att häxlakten nu skall inledas. Har du något device som kan spela upp TV från SVT så skall du betala, så enkelt är det. .

Alla nöjer sig inte med det. Några jurister i Göteborg hjälper nu en student att bestrida fakturan: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1363208-jurister-provar-tv-licens-i-datorn ”Jag reagerar på ordet ”avsedd” och tycker inte att man kan säga att en dator är avsedd att visa tv-program” säger Alexander Kandiloros, en av två jurister som tar sig an ärendet.

Josefin Ydhag, bolagsjurist på Radiotjänst hävdar att lagen tar inte sikte på vad vi som privatpersoner har för avsikt med köpet av t.ex. vår dator. Med begreppet avsedd menas den tekniska utformningen på apparaten eller utrustningen. Genom att teknikutvecklingen går framåt så har dessa blivit avgiftspliktig tv-mottagare”

 

Kommentera