Funderade på lite enkla träningsvideos. Jag tycker att Vine är utmärkt för det, eftersom det är 6 sekunder video som loopar. Här är en kettlebell övning för att öka greppstyrkan och styrkan i underarmen

Vad tror du, är det intressant? Skall experimentera lite grann för att hitta rätt redigering/filmningsteknik. Använder du vine?

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: